Начално училище по древна и съвременна българска култура "Цар Симеон 1"

  • Адрес:

    с.Сладка вода, общ. Дългопол, "К. Мирски" № 14

  • Телефон:

    0517-62-276

    229-465

    997-62276

 

Виж къде се намира!

{START_COUNTER}